Vostro 5501 Servicehåndbok

Ta ut systemviften

Forutsetninger

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av basedekslet.
  3. Ta ut batteriet.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av systemviften, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å ta den ut.

Bilde: Ta ut systemviften

Trinn

  1. Snu Mylar-dekslet.
  2. Koble I/O-kabelen fra kontakten på hovedkortet.
  3. Løsne den selvklebende teipen for å omrute I/O-kabelen.
  4. Koble systemviftekabelen fra hovedkortet.
  5. Fjern de to (M2x2)-skruene som fester systemviften til håndleddstøtten og tastaturenheten.
  6. Skyv, og løft systemviften fra håndleddstøtten og tastaturenheten.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\