Vostro 5501 Servicehåndbok

Ta ut varmeavlederen – UMA

Forutsetninger

MERK: Varmeavlederen i datamaskinen varierer avhengig av konfigurasjonen som er bestilt.
  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av basedekslet.
  3. Ta ut batteriet.
  4. Ta ut viften.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av varmeavlederen, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å ta den ut.

Ta ut varmeavlederen

Trinn

  1. Løsne i rekkefølge (angitt på varmeavlederen) de fire festeskruene som fester varmeavlederen til hovedkortet.
  2. Løft og ta ut varmeavlederen fra håndleddstøtten og tastaturenheten.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\