Vostro 5501 Servicehåndbok

Tastatur

Tabell 1. TastaturTabellen beskriver tastaturalternativer.
Alternativ Beskrivelse
Aktiver NumLock

Brukes til å aktivere eller deaktivere NumLock-funksjonen når systemet starter opp.

Aktiver NumLock

Dette alternativet er aktivert som standard.

Fn-låsealternativer

Brukes til å endre innstillingene for funksjonstasten.

Fn-låsemodus

Dette alternativet er aktivert som standard.

Alternativene er:
 • Standard låsemodus
 • Sekundær låsemodus– dette alternativet er aktivert som standard.
Tastaturbelysning

Brukes til å angi innstillingene for tastaturbelysningen ved hjelp av hurtigtastene < FN > + < F5 > ved normal drift av systemet.

Alternativene er:
 • Deaktivert
 • Dempe
 • Lyst– dette alternativet er aktivert som standard.
MERK: Lysstyrken for tastaturbelysningen er angitt til 100 %.
Tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysning ved bruk av strøm

Denne funksjonen definerer verdien for tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysningen når strømadapteren er koblet til systemet.

Alternativene er:
 • Fem sekunder
 • 10 sekunder– dette alternativet er aktivert som standard.
 • 15 sekunder
 • 30 sekunder
 • Ett minutt
 • Fem minutter
 • 15 minutter
 • Aldri
MERK: Hvis Aldri er valgt, er bakgrunnsbelysningen alltid på når strømadapteren for systemet er koblet til.
Tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysning for batteri

Denne funksjonen definerer verdien for tidsavbruddet for tastaturbakgrunnsbelysningen når systemet bare kjører på batteri.

Alternativene er:
 • Fem sekunder
 • 10 sekunder– dette alternativet er aktivert som standard.
 • 15 sekunder
 • 30 sekunder
 • Ett minutt
 • Fem minutter
 • 15 minutter
 • Aldri
MERK: Hvis Aldri er valgt, er bakgrunnsbelysningen alltid på når systemet kjører på batteristrøm.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\