Vostro 5501 Servisni priručnik

Tastatura

Tabela 1. TastaturaU ovoj tabeli su opisane opcije tastature.
Opcija Opis
Numlock Enable

Dopušta da omogućite ili onemogućite funkciju zaključavanja numeričke tastature kada se sistem pokreće.

Omogući zaključavanje numeričke tastature

Ova opcija je podrazumevano omogućena.

Fn Lock Options

Omogućava vam da promenite postavke funkcijskog tastera.

Fn režim za zaključavanje

Ova opcija je podrazumevano omogućena.

Opcije su:
 • Standardni režim za zaključavanje
 • Sekundarni režim za zaključavanje- Ova opcija je podrazumevano omogućena.
Keyboard Illumination

Omogućava da podesite postavke osvetljenja tastature uz pomoć interventnih tastera <Fn>+<F5> tokom normalnog rada sistema.

Opcije su:
 • Disabled (Isključeno)
 • Prigušeno
 • Svetlo- Ova opcija je podrazumevano omogućena.
NAPOMENA: Osvetljenost tastature je podešena na 100%.
Keyboard Backlight Timeout on AC

Ova funkcija definiše vrednost za istek vremena pozadinskog osvetljenja tastature kada je adapter za naizmeničnu struju priključen na sistem.

Opcije su:
 • 5 seconds
 • 10 sekundi - Ova opcija je podrazumevano omogućena.
 • 15 seconds
 • 30 seconds
 • 1 minute
 • 5 minuta
 • 15 minuta
 • Never (Nikada)
NAPOMENA: Ako je odabrano Nikad, pozadinsko osvetljenje ostaje uključeno uvek kada je AC adapter priključen na sistem.
Keyboard Backlight Timeout on Battery

Ova funkcija definiše vrednost za istek vremena pozadinskog osvetljenja tastature kada sistem radi samo na baterijsko napajanje.

Opcije su:
 • 5 seconds
 • 10 sekundi - Ova opcija je podrazumevano omogućena.
 • 15 seconds
 • 30 seconds
 • 1 minute
 • 5 minuta
 • 15 minuta
 • Never (Nikada)
NAPOMENA: Ako je odabrano Nikad, pozadinsko osvetljenje ostaje uključeno uvek kada sistem radi na baterijsko napajanje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\