Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Tipkovnica

Tabela 1. TipkovnicaV razpredelnici so opisane možnosti tipkovnice.
Možnost Opis
Numlock Enable

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo zaklepanja številskih tipk ob zagonu sistema.

Enable Numlock

Ta možnost je privzeto omogočena.

Fn Lock Options

S to možnostjo lahko spremenite nastavitve funkcijskih tipk.

Fn Lock Mode

Ta možnost je privzeto omogočena.

Možnosti so:
 • Lock Mode Standard (Standardni način zaklepanja)
 • Lock Mode Disable/Standard (Onemogoči način zaklepanja/standardno) – ta možnost je privzeto omogočena.
Keyboard Illumination

S to možnostjo lahko konfigurirate nastavitve osvetlitve tipkovnice z bližnjičnima tipkama <Fn> + <F5> med običajnim delovanjem sistema.

Možnosti so:
 • Disabled (Onemogočeno)
 • Dim (Zatemnjeno)
 • Bright (Svetlo) – ta možnost je privzeto omogočena.
OPOMBA: Osvetlitev tipkovnice je nastavljena na 100 %.
Keyboard Backlight Timeout on AC

Ta funkcija določa vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice, ko je napajalnik na izmenični tok priključen v sistem.

Možnosti so:
 • 5 seconds (5 sekund)
 • 10 seconds (10 sekund) – ta možnost je privzeto omogočena.
 • 15 seconds (15 sekund)
 • 30 seconds (30 sekund)
 • 1 minute (1 minuta)
 • 5 minutes (5 minut)
 • 15 minutes (15 minut)
 • Never (Nikoli)
OPOMBA: Če je izbrana možnost Never (Nikoli), je osvetlitev ves čas vklopljena, ko je v sistem priključen napajalnik na izmenični tok.
Keyboard Backlight Timeout on Battery

Ta funkcija določa vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice, ko sistem deluje z napajanjem iz baterije.

Možnosti so:
 • 5 seconds (5 sekund)
 • 10 seconds (10 sekund) – ta možnost je privzeto omogočena.
 • 15 seconds (15 sekund)
 • 30 seconds (30 sekund)
 • 1 minute (1 minuta)
 • 5 minutes (5 minut)
 • 15 minutes (15 minut)
 • Never (Nikoli)
OPOMBA: Če je izbrana možnost Never (Nikoli), je osvetlitev ves čas vklopljena, ko sistem deluje z napajanjem iz baterije.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\