Vostro 5501 Servisni priručnik

Ugrađeno samotestiranje šine za napajanje ploče ekrana (L-BIST)

Više o ovom zadatku

Slika: Ugrađeno samotestiranje šine za napajanje ploče ekrana (L-BIST)

Sledeći koraci

L-BIST (test LCD šine napajanja) predstavlja poboljšanje dijagnostike kodova grešaka sa jednom LED lampicom i automatski se pokreće tokom POST procedure. L-BIST se odvoji ako se LCD napaja iz matične ploče. L-BIST proverava da li matična ploča napaja LCD uz pomoć testa šine za napajanje LCD-a. Ako snaga ne dolazi do LCD-a, LED indikator za stanje baterije trepće [2,8] LED kôd greške.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\