Vostro 5501 Servisni priručnik

Ugrađeno samotestiranje (BIST)

Više o ovom zadatku

Postoje tri različita tipa BIST testiranja za proveru performanse ekrana, šine za napajanje i matične ploče. Ovi testovi su važni za procenu da li je potrebna zamena LCD-a ili matične ploče.
  1. M-BIST: M-BIST je ugrađena dijagnostička alatka za samotestiranje na matičnoj ploči koja poboljšava preciznost dijagnostike kada ugrađeni kontroler na matičnoj ploči (EC) ne uspe. M-BIST mora da se pokrene ručno pre POST procedure, a može da radi i na pokvarenom sistemu.
  2. L-BIST: L-BIST predstavlja poboljšanje dijagnostike kodova grešaka sa jednom LED lampicom i automatski se pokreće tokom POST procedure.
  3. LCD-BIST: LCD BIST je poboljšani dijagnostički test koji je uveden preko Procene sistema pre pokretanja (PSA) na zastarelim sistemima.
Tabela 1. FunkcijeFunkcije BIST testiranja
M-Bist L-Bist
Namena Procenjuje stanje matične ploče. Proverava da li matična ploča napaja LCD uz pomoć testa šine za napajanje LCD-a.
Uzrok Pritisnite taster <M> i dugme za napajanje. Integrisano u jednu dijagnostiku kodova grešaka sa LED lampicama. Automatski se pokreće tokom POST procedure.
Indikator greške LED lampica baterije sa Trajno žutim svetlom. Kôd greške LED lampice baterije od [2,8], 2 žuta treptaja, sledi pauza, zatim 8 belih treptaja.
Uputstvo za popravku Ukazuje na problem sa matičnom pločom. Ukazuje na problem sa matičnom pločom.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\