Vostro 5501 Servisni priručnik

Ugrađeno samotestiranje ploče ekrana (LCD-BIST)

Više o ovom zadatku

Slika: Ugrađeno samotestiranje ploče ekrana (LCD-BIST)

Koraci

  1. Pritisnite i držite taster D, zatim pritisnite dugme za napajanje.
  2. Pustite i taster D i dugme za napajanje kada računar započne POST proceduru.
  3. Ploča ekrana počinje da prikazuje trajnu boju ili menja različite boje.
    NAPOMENA: Redosled boja može da bude različit u zavisnosti od različitih dobavljača ploče ekrana. Korisnik samo mora da se uveri da se boje prikazuju ispravno bez izobličenja ili grafičkih anomalija.
  4. Računar se ponovno pokreće nakon prikaza poslednje trajne boje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\