Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje baterije sa 3 ćelije – UMA/neintegrisana

Preduslovi

NAPOMENA:

Vostro 5501 podržava i bateriju sa 4 ćelije.

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija baterije sa 3 ćelije, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog uklanjanja.

Uklanjanje baterije sa 3 ćelije

Koraci

  1. Odspojite kabl baterije sa matične ploče.
  2. Uklonite četiri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju bateriju za sklop oslonca za dlan i tastature.
  3. Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\