Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje DC ulaza

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija DC ulaza i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje DC ulaza

Koraci

  1. Pronađite port DC ulaza na računaru.
  2. Uklonite tri (M2,5x3,5) zavrtnja i podignite nosač metalnog zgloba koji pokriva konektor ekrana.
  3. Uklonite zavrtanj (M2x3) i podignite port za DC ulaz.
  4. Skinite prozirnu nalepnicu i izvucite kabl za DC ulaz iz odgovarajućeg konektora na matičnoj ploči.
  5. Odlepite lepljivu traku.
  6. Uklonite port za DC ulaz sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\