Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje dugmaste baterije

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.
NAPOMENA: Uklanjanje dugmaste baterije resetuje postavke programa za podešavanje BIOS-a na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da pre uklanjanja dugmaste baterije pribeležite postavke programa za podešavanje BIOS-a.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija dugmaste baterije i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje dugmaste baterije

Koraci

  1. Izvadite kabl dugmaste baterije iz konektora na U/I ploči.
  2. Odlepite dugmastu bateriju sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\