Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje dugmeta za napajanje i opcionalnog čitača otiska prsta

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.
  4. Uklonite WLAN karticu.
  5. Uklonite ventilator sistema.
  6. Uklonite U/I ploču.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija dugmeta za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta, kao i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje dugmeta za napajanje i opcionalnog čitača otiska prsta

Koraci

  1. Uklonite zavrtanj (M2x3) kojim je nosač pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
  2. Uklonite zavrtanj (M1,6x2) koji učvršćuje dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta za sklop oslonca za dlan i tastature.
  3. Isključite kabl čitača otiska prsta iz konektora na sklopu oslonca za dlan i tastature.
  4. Podignite dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta zajedno sa kablom čitača otiska prsta sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\