Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje M.2 2230 poluprovodničkog diska – SSD-1

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Isključite bateriju.
NAPOMENA: I slot 1 i slot 2 podržavaju M.2 2230 i M.2 2280 SSD.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija M.2 2230 poluprovodničkog diska, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog uklanjanja (SSD slot 1).

Uklanjanje M.2 2230 poluprovodničkog diska – SSD-1

Koraci

  1. Uklonite zavrtanj (M2x3) kojim je poluprovodnički disk pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
  2. Gurnite i izvadite modul poluprovodničkog diska iz slota za poluprovodnički disk na matičnoj ploči.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\