Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje matične ploče

Preduslovi

 1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
 2. Uklonite poklopac osnove.
 3. Uklonite bateriju.
 4. Uklonite SSD-1 (M.2 2280 ili M.2 2230).
 5. Uklonite SSD-2.
 6. Uklonite WLAN karticu.
 7. Uklonite ventilator sistema.
 8. Uklonite rashladni element.
 9. Uklonite memorijski modul.
 10. Uklonite sklop ekrana.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija matične ploče, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog uklanjanja.

Uklanjanje matične ploče

Uklanjanje matične ploče

Koraci

 1. Uklonite tri zavrtnja (M2,5x3,5) i podignite levi zglob ekrana.
 2. Odlepite lepljivu traku sa kabla od U/I ploče do matične ploče.
 3. Otvorite rezu i izvadite kabl U/I ploče iz konektora na matičnoj ploči.
 4. Isključite kabl ventilatora sistema sa matične ploče.
 5. Otvorite rezu i izvucite kabl ekrana iz matične ploče.
 6. Odlepite lepljivu traku sa kabla za port za DC ulaz.
 7. Uklonite dva zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju nosač USB porta tipa C za matičnu ploču.
 8. Podignite nosač USB porta tipa C.
 9. Odspojite kabl zvučnika sa matične ploče.
 10. Otvorite rezu i isključite kabl table osetljive na dodir iz matične ploče.
 11. Otvorite rezu i izvucite kabl pozadinskog osvetljenja tastature iz matične ploče.
 12. Otvorite rezu i isključite kabl tastature iz matične ploče.
 13. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) kojima je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.
 14. Pažljivo izvucite portove na matičnoj ploči iz slotova na sklopu oslonca za dlan i tastature i podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\