Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje memorijskih modula

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija memorijskog modula, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog uklanjanja.

Uklanjanje memorijskih modula

Koraci

  1. Podignite Mylar traku koja prekriva memorijski modul.
  2. Vrhovima prstiju lagano odvajajte pričvrsne spone od memorijskog modula dok memorijski modul ne iskoči.
  3. Gurnite i uklonite memorijski modul iz slota memorijskog modula na matičnoj ploči.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\