Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje poklopca osnove

Preduslovi

Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija poklopca osnove i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje poklopca osnove

Uklanjanje poklopca osnove

Koraci

  1. Uklonite sedam zavrtanja (M2x4) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
  2. Olabavite dva neispadajuća zavrtnja (M2x8) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
  3. Podignite poklopac osnove počev od udubljenja u oblasti zgloba i pratite „vođicu“ naznačenu na slici da biste uklonili poklopac osnove.
  4. Podignite poklopac osnove sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\