Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje rashladnog elementa – UMA

Preduslovi

NAPOMENA: Tip rashladnog elementa računara zavisi od naručene konfiguracije.
  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.
  4. Uklonite ventilator.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija rashladnog elementa i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje rashladnog elementa

Koraci

  1. Prema određenom redosledu (naznačenom na rashladnom elementu) olabavite četiri neispadajuća zavrtnja kojim je rashladni element pričvršćen za matičnu ploču.
  2. Podignite i uklonite rashladni element sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\