Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje sklopa ekrana

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija sklopa ekrana, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog uklanjanja.

Izvucite kabl ekrana i uklonite zavrtnje iz zglobova

Podignite sklop oslonca za dlan i tastature

Pažljivo gurnite sklop oslonca za dlan i tastature

Sklop ekrana

Koraci

  1. Pronađite kabl i zglobove ekrana na računaru.
  2. Odlepite traku koja pričvršćuje kabl ekrana za matičnu ploču.
  3. Otvorite rezu i izvucite kabl ekrana iz matične ploče.
  4. Uklonite tri zavrtnja (M2,5x3,5) koji učvršćuju levi zglob ekrana za matičnu ploču.
  5. Uklonite tri zavrtnja (M2,5x3,5) koji učvršćuju desni zglob ekrana za matičnu ploču.
  6. Otvorite zglobove ekrana do ugla od 90 stepeni.
  7. Pažljivo izvucite sklop oslonca za dlan i tastature sa sklopa ekrana.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\