Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje table osetljive na dodir

Preduslovi

 1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
 2. Uklonite poklopac osnove.
 3. Uklonite bateriju.
 4. Uklonite zvučnike.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija table osetljive na dodir i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje table osetljive na dodir

Koraci

 1. Odlepite lepljivu traku i izvucite kabl zvučnika.
 2. Uklonite tri zavrtnja (M 1,6x2) kojima je nosač table osetljive na dodir pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
 3. Podignite nosač table osetljive na dodir sa sklopa oslonca za dlan i tastature.
 4. Otvorite rezu i isključite kabl table osetljive na dodir iz matične ploče.
 5. Uklonite lepljivu traku sa nosača table osetljive na dodir.
 6. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) kojima je nosač table osetljive na dodir pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
 7. Podignite tablu osetljivu na dodir zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\