Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje termalnog podupirača

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.
  4. Uklonite SSD-2.

Više o ovom zadatku

Slika pruža vizuelnu reprezentaciju načina na koji se uklanja termalni podupirač.

Uklanjanje termalnog podupirača

Koraci

  1. Uklonite dva zavrtnja (M1,6x2) kojima je termalni podupirač pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
  2. Podignite termalni podupirač.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\