Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje ventilatora sistema

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija ventilatora sistema, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog uklanjanja.

Slika: Uklanjanje ventilatora sistema

Koraci

  1. Okrenite mylar poklopac.
  2. Isključite U/I kabl iz konektora na matičnoj ploči.
  3. Odlepite lepljivu traku da biste izvukli U/I kabl.
  4. Isključite kabl ventilatora sistema sa matične ploče.
  5. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju ventilator sistema za sklop oslonca za dlan i tastature.
  6. Gurnite i podignite ventilator sistema sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\