Vostro 5501 Servisni priručnik

Uklanjanje zvučnika

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija zvučnika i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje zvučnika

Koraci

  1. Pronađite zvučnike na računaru.
  2. Izvucite kabl zvučnika iz konektora na matičnoj ploči.
  3. Odlepite lepljivu traku koja učvršćuje kabl zvučnika.
  4. Izvucite kablove zvučnika iz pričvrsnih spona na računaru.
  5. Podignite zvučnike zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\