Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Upravljanje porabe energije

Tabela 1. Upravljanje porabe energijeV razpredelnici so opisane možnosti upravljanja napajanja.
Možnost Opis
Konfiguracija baterije

Sistemu omogoča delovanje z baterijskim napajanjem ob urah z največjo porabo energije.

Možnosti so:
 • Adaptive (Prilagodljivo) – privzeto omogočeno
 • Standard (Standardno)
 • ExpressCharge
 • Primarily AC Use (Večinoma polnjenje z napajalnikom)
 • Custom (Po meri)
OPOMBA: Če izberete »Custom Charge« (Polnjenje po meri), lahko nastavite tudi možnosti »Custom Charge Start« (Začetek polnjenja po meri) in »Custom Charge Stop« (Konec polnjenja po meri).
Napredna konfiguracija

S to možnostjo lahko izboljšate stanje baterije.

Možnost Enable Advanced Battery Charge Mode (Omogoči napredni način polnjenja baterije) je privzeto onemogočena.

OPOMBA: Uporabnik lahko baterijo polni s funkcijama Beginning of Day (Začetek dneva) in Work Period (Čas delovanja).

Možnost Work Period (Čas delovanja) je privzeto onemogočena.

Za pospešeno polnjenje baterije uporabite funkcijo ExpressCharge.

Peak Shift

Sistemu omogoča delovanje z baterijskim napajanjem ob urah z največjo porabo energije.

Peak Shift (Preklop ob največji porabi) – ta možnost je privzeto onemogočena.

OPOMBA: Uporabnik lahko:
 • Nastavi možnost Battery Threshold (Prag baterije) (najmanj = 15, največ = 100).
 • Prepreči napajanje prek napajalnika med določenimi urami v dnevu s funkcijami Peak Shift Start (Začetni čas preklopa ob največji porabi), Peak Shift End (Končni čas preklopa ob največji porabi) in Peak Shift Charge Start (Začetni čas preklopa na polnjenje ob največji porabi).
Thermal Management (Toplotno upravljanje)

Omogoča hlajenje ventilatorjev in upravljanje segrevanja procesorja zaradi prilagajanja sistemske učinkovitosti delovanja, hrupa in temperature.

Možnosti so:
 • Optimized (Optimizirano) – privzeto omogočeno
 • Cool (Hlajenje)
 • Quiet (Tiho)
 • Ultra Performance (Izjemna učinkovitost delovanja)
USB Wake Support
Enable USB Wake Support (Omogoči podporo za preklop računalnika iz stanja pripravljenosti prek naprav USB)
S to možnostjo lahko omogočite, da naprave USB preklopijo sistem iz načina pripravljenosti.

Možnost Enable USB Wake Support (Omogoči podporo za preklop računalnika iz stanja pripravljenosti prek naprav USB) je privzeto onemogočena.

Wake on Dell USB-C Dock (Preklopi iz stanja pripravljenosti s priključkom Dell USB-C)
Omogoča, da sistem preklopi iz stanja pripravljenosti ob priključitvi priklopne postaje Dell USB-C Dock.

Možnost Wake on Dell USB-C Dock (Preklopi iz stanja pripravljenosti ob priključitvi priklopne postaje Dell USB-C Dock) je privzeto omogočena.

OPOMBA: Te funkcije delujejo samo, če je v sistem priključen napajalnik. Če pred preklopom sistema v stanje pripravljenosti napajalnik odstranite, BIOS zaradi varčevanja z energijo baterije prekine napajanje vseh vrat USB.
Block Sleep

Ta možnost omogoča preprečevanje prehoda v stanje pripravljenosti (S3) v operacijskem sistemu. Možnost Block Sleep (Blokiranje stanja pripravljenosti) je privzeto onemogočena.

OPOMBA: Ko je funkcija Block Sleep (Blokiranje stanja pripravljenosti) omogočena, sistem ne preklopi v stanje pripravljenosti. Tehnologija Intel Rapid Start se samodejno onemogoči, možnost porabe operacijskega sistema pa je prazna, če je bila nastavljena na stanje pripravljenosti.
Lid Switch

S to možnostjo lahko onemogočite preklop ob zapiranju.

Možnosti so:
 • Enable Lid Switch (Omogočanje preklopa ob zapiranju) – privzeto omogočeno.
 • Power On Lid Open (Vklop ob odpiranju zaslona) – privzeto omogočeno.
Tehnologija Intel Speed Shift

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite podporo za tehnologijo Intel Speed Shift. Privzeto je možnost Intel Speed Shift Technology (Tehnologija Intel Speed Shift) omogočena. Če omogočite to možnost, lahko operacijski sistem sam izbere ustrezno delovanje procesorja.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\