Vostro 5501 Servisni priručnik

Upravljanje sistemom

Tabela 1. Upravljanje sistemomU ovoj tabeli su opisane opcije za upravljanje sistemom.
Opcija Opis
Service Tag

Prikazuje servisnu oznaku računara.

Asset Tag (Oznaka sredstava)

Oznaka sredstava je niska od 64 karaktera koje koristi IT administrator kako bi na jedinstven način identifikovao određeni sistem. Kada se oznaka sredstava podesi, ne može da se menja.

AC Behavior

Omogućava da uključite ili isključite automatsko uključivanje računara kada je AC adapter povezan.

Wake on AC (Buđenje preko AC)

Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Auto On Time

Ova postavka omogućava da se sistem automatski uključuje određenim danima/u određeno vreme.

Opcije su:
  • Onemogućeno – Ova opcija je podrazumevano omogućena.
  • Every Day (Svakog dana)
  • Weekdays (Radnim danima)
  • Select Days (Izabranim danima)

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\