Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Varnost

Tabela 1. VarnostV razpredelnici so navedene informacije o konfiguraciji varnosti.
Možnost Opis
TPM 2.0 Security

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite modul TPM (Trusted Platform Module).

Možnosti so:

 • TPM 2.0 Security On (Varnost TPM 2.0 vklopljena) – ta možnost je privzeto omogočena.
 • PPI Bypass for Enable Commands (Obvod PPI za omogočene ukaze)
 • PPI Bypass for Disable Commands (Obvod PPI za onemogočene ukaze)
 • PPI Bypass for Clear Command
 • Attestation Enable (Omogoči potrditev) – ta možnost je privzeto omogočena
 • .Key Storage Enable (Omogoči hrambo ključev) – ta možnost je privzeto omogočena
 • SHA-256 – ta možnost je privzeto omogočena.
 • Clear (Počisti)
 • TPM State (Stanje modula TPM) – ta možnost je privzeto omogočena.
Intel Software Guard Extensions (Podaljšanje zaščite programske opreme Intel)

Zagotavlja varno okolje za uporabo kode ali shranjevanje občutljivih informacij znotraj glavnega operacijskega sistema in nastavi velikost rezervnega pomnilnika enklave.

Intel SGX

Možnosti so:

 • Disabled (Onemogočeno)
 • Enabled (Omogočeno)
 • Software Control (Nadzor programske opreme) – ta možnost je privzeto omogočena.
SMM Security Mitigation

S to možnostjo omogočite ali onemogočite dodatno zaščito za UEFI SMM Security Mitigation.

SMM Security Mitigation (Preprečevanje z zaščito SMM) – ta možnost je privzeto omogočena.

Data Wipe on Next Boot (Brisanje podatkov ob naslednjem zagonu)

Omogoča, da BIOS nastavi cikel izbrisa podatkov ob naslednjem vnovičnem zagonu za shranjevalne naprave, ki so priključene na matično ploščo.

Start Data Wipe (Zagon brisanja podatkov) – ta možnost je privzeto onemogočena.

OPOMBA: Postopek varnega izbrisa vse podatke izbriše na tak način, da jih ni mogoče obnoviti.
Absolute V tem polju lahko omogočite, onemogočite ali trajno onemogočite vmesnik modula BIOS-a izbirne storitve Absolute Persistence Module ponudnika Absolute® Software.

Možnosti so:

 • Enable Absolute (Omogoči Absolute) – ta možnost je privzeto omogočena.
 • Disable Absolute (Onemogoči Absolute)
 • Permanently Disable Absolute (Trajno onemogoči Absolute)
UEFI Boot Path Security

Nadzira, ali sistem uporabnika pozove k vnosu skrbniškega gesla (če je nastavljeno) ob zagonu iz naprave na zagonski poti UEFI iz zagonskega menija F12.

Možnosti so:

 • Never (Nikoli)
 • Always (Vedno)
 • Always Except Internal HDD (Vedno, z izjemo notranjega diska) – ta možnost je privzeto omogočena.
 • Always Except Internal HDD&PXE (Vedno, z izjemo notranjega trdega diska in PXE)

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\