Vostro 5501 Servisni priručnik

Montiranje ventilatora sistema

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija ventilatora sistema, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Montiranje ventilatora sistema

Koraci

  1. Gurnite i postavite ventilator sistema na sklop oslonca za dlan i tastature.
  2. Poravnajte otvore za zavrtnje na ventilatoru sistema sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
  3. Postavite dva zavrtnja (M2x2) da biste učvrstili ventilator sistema za sklop oslonca za dlan i tastature.
  4. Povežite kabl ventilatora sistema sa matičnom pločom.
  5. Provucite U/I kabl ispod ventilatora sistema i povežite ga sa matičnom pločom.
  6. Vratite poklopac mylar trake.

Sledeći koraci

  1. Postavite bateriju.
  2. Postavite poklopac osnove.
  3. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\