Vostro 5501 Servisní manuál

Vestavěný automatický test obrazovky displeje (LCD-BIST)

O této úloze

Obrázek: Vestavěný automatický test obrazovky displeje (LCD-BIST)

Kroky

  1. Stiskněte a přidržte klávesu D a stisknětevypínač.
  2. Jakmile počítač spustí test POST, uvolněte klávesu Dvypínač.
  3. Obrazovka displeje začne zobrazovat určitou barvu, případně procházet různými barvami.
    POZNÁMKA: Pořadí barev se může pro jednotlivé výrobce obrazovek displejů lišit. Uživatel musí pouze ověřit, že se barvy zobrazují správně, bez zkreslení nebo grafických anomálií.
  4. Po zobrazení poslední barvy se počítač restartuje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\