Vostro 5501 Servisní manuál

Vložení paměťových modulů

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění paměťového modulu a vizuálně ukazuje postup montáže.

Vložení paměťových modulů

Kroky

  1. Zvedněte mylarovou pásku a zarovnejte zářez na hraně paměťového modulu s výčnělkem na slotu paměťového modulu.
  2. Zasuňte paměťový modul pod úhlem pevně do slotu.
  3. Zatlačte na paměťový modul směrem dolů, aby zapadl na místo.
    POZNÁMKA: Jestliže neuslyšíte kliknutí, modul vyjměte a postup vkládání zopakujte.

Další kroky

  1. Připojte baterii.
  2. Nasaďte spodní kryt.
  3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\