Vostro 5501 Servisní manuál

Vyjmutí karty WLAN

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění karty WLAN a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Vyjmutí karty WLAN

Kroky

  1. Vyšroubujte šroub (M2x3), jímž je držák karty WLAN připevněn ke kartě WLAN.
  2. Sejměte držák karty WLAN z karty WLAN.
  3. Odpojte kabely antény od karty WLAN.
  4. Vysuňte a demontujte kartu WLAN ze slotu.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\