Vostro 5501 Servisní manuál

Vyjmutí paměťových modulů

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění paměťového modulu a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Vyjmutí paměťových modulů

Kroky

  1. Zvedněte mylarový pásek, jímž je přikrytý paměťový modul.
  2. Pomocí prstů opatrně odtáhněte upevňovací svorky od paměťového modulu, dokud modul nevyskočí.
  3. Vysuňte a vyjměte paměťový modul ze slotu na základní desce.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\