Vostro 5501 Servisná príručka

Vymazanie alebo zmena existujúceho hesla systémového nastavenia

Prípravné úkony

Pred pokusom o vymazanie alebo zmenu existujúceho systémového hesla a/alebo hesla pre nastavenie sa v programe na nastavenie systému počítača uistite, že pri položke Stav hesla je nastavená možnosť Odomknuté. Ak je pri položke Stav hesla vybratá možnosť Zamknuté, existujúce systémové heslo alebo heslo na nastavenie nie je možné vymazať ani zmeniť.

O tejto úlohe

Ak chcete spustiť program na nastavenie systému počítača, stlačte ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému kláves F2.

Kroky

 1. Na obrazovke BIOS systému alebo Nastavenie systému vyberte položku Zabezpečenie systému a stlačte kláves Enter.
  Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie systému.
 2. Na obrazovke Zabezpečenie systému skontrolujte, či je pri položke Stav hesla nastavená možnosť Odomknuté.
 3. Vyberte položku Systémové heslo, zmeňte alebo vymažte existujúce systémové heslo a stlačte kláves Enter alebo Tab.
 4. Vyberte položku Nastaviť heslo, zmeňte alebo vymažte existujúce heslo pre nastavenia a stlačte kláves Enter alebo Tab.
  POZNÁMKA: Ak zmeníte systémové heslo a/alebo heslo pre nastavenia, po zobrazení výzvy ho opätovne zadajte. Ak vymažete systémové heslo a/alebo heslo pre nastavenia, po zobrazení výzvy potvrďte svoje rozhodnutie.
 5. Stlačte kláves Esc a následne sa zobrazí upozornenie, aby ste uložili zmeny.
 6. Stlačením tlačidla Y uložte zmeny a ukončite program na nastavenie systému.
  Počítač sa reštartuje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\