Vostro 5501 Servicehåndbok

WiFi power cycle (WiFi-strømsyklus)

Om denne oppgaven

Hvis datamaskinen ikke får tilgang til Internett på grunn av WiFi-tilkoblingsproblemer, må det utføres en WiFi-strømsyklusprosedyre. Følgende prosedyre gir instruksjoner om hvordan du gjennomfører en WiFi-strømsyklus:
MERK: Noen Internett-tjenesteleverandører leverer en kombinasjonsenhet for modem/ruter.

Trinn

  1. Slå av datamaskinen.
  2. Slå av modemet.
  3. Slå av den trådløse ruteren.
  4. Vent i 30 sekunder.
  5. Slå på den trådløse ruteren.
  6. Slå på modemet.
  7. Slå på datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\