Vostro 5501 Servisní manuál

Zabezpečení

Tabulka 1. ZabezpečeníNásledující tabulka popisuje informace o konfiguraci zabezpečení.
Možnost Popis
TPM 2.0 Security

Slouží k povolení a zakázání modulu TPM (Trusted Platform Module).

Možnosti jsou následující:

 • Zabezpečení TPM 2.0 zapnuto – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • Obejití PPI pro povolovací příkazy
 • Obejití PPI pro zakazovací příkazy
 • Obejití PPI pro mazací příkazy
 • Attestation Enable (Povolit funkci Attestation) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • Key Storage Enable (Povolit funkci Key Storage) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena
 • SHA-256 – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • Vymazat
 • Stav TPM – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Funkce Intel Software Guard Extensions

Poskytuje bezpečné prostředí pro spuštění kódu či ukládání citlivých informací v kontextu hlavního operačního systému a nastavuje velikost vyhrazené paměti pro tento kontejner.

Intel SGX

Možnosti jsou následující:

 • Vypnuto
 • Aktivní
 • Softwarové řízení – tato volba je ve výchozím nastavení povolena.
Omezení zabezpečení SMM

Umožňuje povolit nebo zakázat dodatečnou ochranu proti omezení zabezpečení UEFI SMM.

Omezení zabezpečení SMM – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Vymazat data při příštím spuštění

Umožňuje systému BIOS nastavit cyklus mazání dat pro úložná zařízení připojená k základní desce na další restart.

Spustit vymazání dat – tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA: Operace bezpečného vymazání dat smaže informace tak, že je nelze zrekonstruovat.
Produkty Absolute V tomto poli můžete povolit, zakázat nebo trvale zakázat rozhraní modulu BIOS v rámci volitelné služby Absolute Persistence Module společnosti Absolute® Software.

Možnosti jsou následující:

 • Povolit Absolute – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • Zakázat Absolute
 • Trvale zakázat Absolute
Zabezpečení UEFI Boot Path

Určuje, zda systém během zavádění pomocí zařízení UEFI Boot Path z nabídky spouštění F12 vyzve uživatele k zadání hesla správce (je-li nastaveno).

Možnosti jsou následující:

 • Nikdy
 • Vždy
 • Vždy, kromě interního pevného disku – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • Vždy, kromě interního pevného disku a PXE

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\