Vostro 5501 Servisná príručka

Zabezpečenie

Tabuľka 1. ZabezpečenieNasledujúca tabuľka opisuje konfiguráciu zabezpečenia.
Možnosti Popis
Zabezpečenie TPM 2.0

Umožňuje povoliť alebo zakázať modul TPM (Trusted Platform Module).

Máte tieto možnosti:

 • Zabezpečenie TPM 2. zapnuté – toto je predvolené nastavenie.
 • Vynechať PPI pre príkazy povolenia
 • Vynechať PPI pre príkazy zakázania
 • Vynechať PPI pre príkazy vymazania
 • Povoliť atestáciu – toto je predvolené nastavenie.
 • Povoliť ukladanie kľúčov – toto je predvolené nastavenie.
 • SHA-256 – toto je predvolené nastavenie.
 • Vymazať
 • Stav TPM – toto je predvolené nastavenie.
Rozšírenia Intel Software Guard

Poskytuje zabezpečené prostredie na spúšťanie kódu/ukladanie citlivých informácií v kontexte hlavného operačného systému a nastavuje veľkosť pamäte vyhradenej pre enklávy rozšírenia.

Intel SGX

Máte tieto možnosti:

 • Zakázané
 • Povolené
 • Riadené softvérom – táto možnosť je predvolene povolená.
SMM Security Mitigation

Umožňuje povoliť alebo zakázať dodatočnú ochranu UEFI prostredníctvom nástroja SMM Security Mitigation.

SMM Security Mitigation – táto možnosť je predvolene povolená.

Vymazanie údajov pri ďalšom spustení systému

Povoľuje systému BIOS naplánovať pri najbližšom reštartovaní počítača spustenie cyklu odstraňovania údajov z ukladacích zariadení, ktoré sú pripojené k základnej doske.

Spustiť odstraňovanie údajov – táto možnosť je predvolene zakázaná.

POZNÁMKA: Funkcia bezpečného odstránenia slúži na špeciálne vymazanie údajov, po ktorom ich už nebude možné obnoviť.
Absolute Toto pole umožňuje povoliť, zakázať alebo natrvalo zakázať v systéme BIOS rozhranie modulu voliteľnej služby Absolute Persistence Module od firmy Absolute® Software.

Máte tieto možnosti:

 • Povoliť Absolute – táto možnosť je predvolene povolená.
 • Zakázať Absolute
 • Natrvalo zakázať Absolute
Možnosti zabezpečenia cesty spúšťania UEFI

Umožňuje ovládať, či systém pri spúšťaní v režime UEFI zo zadanej cesty k zariadeniu z ponuky jednorazového spustenia systému, ktorú otvára kláves F12, vyzve používateľa na zadanie hesla správcu (ak je nastavené).

Máte tieto možnosti:

 • Nikdy
 • Vždy
 • Vždy okrem interného HDD – táto možnosť je predvolene povolená.
 • Vždy okrem interného HDD a PXE

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\