Kontakt ossLogg på

Bestillingsstatus

Dell kjøps-ID er et referansenummer (13 sifre) som representerer kjøpet ditt hos Dell. Dette referansenummeret kan brukes til å spore hele kjøpet eller vise detaljer om spesifikke elementer i kjøpet.
Dell kjøps-ID er et referansenummer (13-sifret) som representerer ditt kjøp hos Dell. Dette referansenummeret kan brukes til å spore hele kjøpet eller vise detaljer om spesifikke elementer i kjøpet.
Dell-kundenummeret er et referansenummer som identifiserer deg som Dell-kunde. Du mottar dette nummeret i e-postmeldingen med bestillingsbekreftelse som sendes til deg når kjøpet er under behandling. Dette nummeret kan brukes enten til å spore et helt kjøp eller spore enkeltvarer.
Dell-kundenummeret er et referansenummer som identifiserer deg som Dell-kunde. Du mottar dette nummeret i e-postmeldingen med bestillingsbekreftelse som sendes til deg når kjøpet er under behandling. Dette nummeret kan brukes enten til å spore et helt kjøp eller spore enkeltvarer.
Dell koblingsnummer er et referansenummer som brukes til å koble sammen ulike kunder som hører til samme virksomhet. Det brukes også til å identifisere en kunde som en DMS-kunde (Dell Managed Services, Dells administrerte tjenester).
Dell koblingsnummer er et referansenummer som brukes til å koble sammen ulike kunder som hører til samme virksomhet. Det brukes også til å identifisere en kunde som en DMS-kunde (Dell Managed Services, Dells administrerte tjenester).
Dell innkjøpsordrenummer er en referanseverdi (alfanumerisk eller numerisk) som identifiserer bestillingen om å kjøpe produkter. Det brukes også som referanse for en betaling, eller for å bekrefte pristilbud i forhold til fakturert beløp.
Dell innkjøpsordrenummer er en referanseverdi (alfanumerisk eller numerisk) som identifiserer bestillingen om å kjøpe produkter. Det brukes også som referanse for en betaling, eller for å bekrefte pristilbud i forhold til fakturert beløp.
Dell-bestillingsnummeret er et unikt nisifret nummer som representerer en forsendelse i forbindelse med kjøpet. Hvis du har kjøpt flere varer, kan det hende du har mottatt flere bestillingsnumre for kjøpet.
Dell-bestillingsnummeret er et unikt nisifret nummer som representerer en forsendelse i forbindelse med kjøpet. Hvis du har kjøpt flere varer, kan det hende du har mottatt flere bestillingsnumre for kjøpet.
Zip-koden (Zone Improvement Plan) består av fem tall + fire koder. Dette postkodesystemet brukes av det amerikanske postvesenet (US Postal Services) for at postutsendingen skal være effektiv når avsenderen bruker en kode i adressen.
Skriv inn postnummer
Firmanavnet er det navnet som identifiserer en virksomhet, eller navnet på enheten som eier en virksomhet.
Velg et alternativ for Verifiser med.
Skriv inn telefonnummeret ditt.
Skriv inn e-postadressen din.
IR-nummeret er et 13-sifret verifiseringsnummer som representerer kundenummeret ditt hos Dell. Dette nummeret kan enten brukes til å spore et helt kjøp eller spore enkeltvarer i et større kjøp.
Internett-kvitteringsnummeret er en unik alfanumerisk bestillingsidentifikator som du skal ha mottatt hvis du la inn bestillingen via en av våre webbutikker.
Dell tilbudsnummer er en unik referanse som befinner seg nederst i høyre hjørne i tilbudet, over kundenummeret. Et tilbud er et dokument som Dell sender til en kunde for å beskrive bestemte varer og tjenester som vi kan tilby, samt tilhørende koder.
Dell tilbudsnummer er en unik referanse som befinner seg nederst i høyre hjørne i tilbudet, over kundenummeret. Et tilbud er et dokument som Dell sender til en kunde for å beskrive bestemte varer og tjenester som vi kan tilby, samt tilhørende koder.
Oppgi fornavn og etternavn.
GedisNumber, is a 25 digit Gedis number that represents GedisNumber.
-
Oppgi de fire siste sifrene i telefonnummeret for fakturering.
Bestillingsstatus søkefeil


Søk etter bestillingene dine

**Eller vis bestillinger knyttet til kontoen din.

Merk: Denne bestillingsstatustjenesten kan ikke brukes til å spore reservedelsbestillinger.