3 saker att tänka på när molnet blir en operativ modell

Multicloud är den nya standarden. Enligt en undersökning genomförd av Forrester på uppdrag av Intel leder en hybrid miljö till bland annat ökad säkerhet, ökad flexibilitet och en mer effektiv kostnadshantering. Men för att lyckas fullt ut behöver du tänka på molnet som din nya driftmodell.

Data genereras, samlas in och bearbetas mellan den fysiska och digitala världen. Här skapas nytt värde och det har förändrat hur människor konsumerar teknik. Därför betraktar vi molnet som en operativ modell och inte som en destination.

I två tidigare blogginlägg har vi tittat närmare på hur man gör sin organisation redo att ta steget till molnet, och vad det innebär. Del 1. Del 2.

Det finns tre naturlagar som avgör var data och applikationer bör placeras:

  1. Fysiskt avstånd
    Det handlar om avståndet mellan var dina data är placerade och var de används. Kort förklarat behöver du ta hänsyn till var dina användare befinner sig och vart informationen måste flyttas. Om avstånden blir för stora finns risken att du upplever fördröjningar.
  2. Ekonomiska begränsningar
    Offentliga molnleverantörer har gett oss ett nytt sätt att konsumera teknik och gjort det lättare för nya företag att börja från grunden. Det finns inget enklare sätt att starta en enda applikation än genom molnet. Affärsmodellen där du bara betalar för det du använder kan vara bra, men vad händer när du spenderar mer och mer och mer? Det är viktigt att tänka på hur applikationen använder data när du planerar placeringen av den.
  3. Lagar och förordningar
    Detta är en mycket viktig punkt. Företag lyder under ett antal lagar och förordningar för lagring och hantering av data – och många företag lagrar data på helt andra platser än i Sverige, där lagarna kan vara annorlunda. Lyckligtvis har vi bland annat fått integritetsförordningen (GDPR) från EU, som stärker och harmoniserar integriteten i EU och EES-länderna. Det kan vara mycket kostsamt för företaget att bryta mot GDPR-reglerna.

Flera moln som arbetar tillsammans

Tidigare trodde man att privata moln skulle försvinna. Man trodde också att företag skulle klara sig med en enda offentlig molnleverantör. Så har det inte riktigt blivit.

Istället ser vi idag att företag ofta använder flera moln. Och nu adderas edgemiljöer till den ekvationen. Med tre olika miljöer att lagra och hantera är man beroende av att de arbetar tillsammans. Det kräver att du bygger din molnstrategi som en operativ modell.

Kort sagt handlar det om:

IT-resurser tillhandahålls som en tjänst

Verktygen är enkla att använda, oavsett miljö

Kapaciteten kan skalas upp och ner efter behov

Moderna konsumtionsmodeller

Utvecklare har tillgång till uppdaterade verktyg

Nick Brackney, Senior Consultant, Dell Technologies

Under Dell Technologies Forum talade Nick Brackney, seniorkonsult på Dell Technologies, om hur Dell Technologies kan hjälpa företag att lägga grunden för en gedigen molnstrategi och vad som krävs för att lyckas med flera samarbetande moln. Titta på hans presentation Accelerating Innovation with Dell Technologies Cloud genom att registrera dig på länken nedan.

https://dtf.delltechnologies-events.eu/dtf2020-sweden

About the Author: Dell Technologies