Att bygga datakapital

Numera är de flesta organisationer övertygade om att de måste vara en del av den digitala transformationen men frågan är hur kan de kan uppnå framgång i den. Hajpen bakom det som kallas den fjärde industriella revolutionen och alla ”buzzwords” som hör därtill (AI, Big Data, IoT, molnteknik, bara för att nämna några) ses som vägar att försäkra den egna organisationens långsiktiga framgång. Men ett tunnelseende på en hastig transformation kan få en att glömma vad som faktiskt kommer driva förändringen.

Det är nämligen så att data är bränslet för digital transformation. Vi kallar det datakapital – värdet som skapas genom att använda data för att driva tjänster och få insikter. Ju större mängd data desto mer avancerade användningsområden kan din data appliceras på. Ett exempel är framställningen av självkörande bilar, vilket kräver en hel flotta av bilar som kör miljontals mil för att skapa ett tillräckligt dataunderlag. Det är ett enormt åtagande i sig självt, men tänk då på att bara en enda av de mängder av bilar som testkörs kan generera upp till 100 Terabyte data bara under en dags körning. Om biltillverkaren inte har investerat i en dataplattform som har stöd för den volymen kommer mycket av det potentiella värdet gå förlorat.

Organisationer kämpar med vikten av deras data

De flesta företag du arbetar med har redan en ansenlig mängd data de vill hantera men om de inte har en sammanhängande lagringsstruktur kommer möjligheterna för att skapa värde ur den kraftigt begränsas.

Det här är din första möjlighet: Samtala med dina kunder om hur de kan utnyttja Dell EMC Isilon och ECS för att fullt integrera deras verksamhet till en massivt skalbar dataplattform, vilket sparar pengar och ger möjligheten att på riktigt utnyttja den data som samlas.

Att hålla jämna steg med datatillväxten

Till skillnad från traditionella företag är de företag som har fullfört en digital transformation beroende av data och är i konstant behov av mer. I takt med att mer data ackumuleras, kan prediktioner som utförs bli mer träffsäkra, bredare digitala användningsområden kan utvecklas och användas för att automatisera kärnverksamhet. Tanken är god men är datan organiserad i åldrande infrastruktur kan de medföljande kostnaderna bli stora.

Din andra möjlighet: Hjälp organisationer att hantera deras enorma datatillväxt och minska de operationella kostnaderna genom att flytta organisationer till Isilon-plattformen där den kan förvaltas utifrån tydliga riktlinjer.

Att utvinna värde från data

Om vi förutsätter att en organisation har kommit såhär långt behöver de nu lista ut hur de ska använda sin data. De som har problem vid infrastrukturstadiet kommer inte ens komma till punkten för att utveckla den nya företagslogik de vill skapa, och de som har infrastrukturen på plats måste se till att de utnyttjar sin data på bästa sätt.

Din tredje möjlighet: Möjliggör för dina kunder att bygga på Dell EMC:s lösningar för ostrukturerad data med lösningar som fungerar tillsammans med de ledande dataanalys-tjänsterna. Detta innebär stöd för streamande analys i realtid, att förenkla arbetsflöden och ett fokus på native cloud-applikationer.

Hjälp dina kunder att ta vara på sitt datakapital

Ta chansen att vara en tillförlitlig rådgivare och vägled organisationer genom den digitala transformationen snabbt och säkert. Fokusera konversationen kring datakapital: mindre på produkten och mer på affärsvärdet.

About the Author: Dell Technologies