Därför behöver vi gå från dataskydd till datahantering

Vi är mitt uppe i en enorm digital transformation som korar nya vinnare och förlorare på ett i det närmaste brutalt sätt. Och en viktig faktor för att komma ut som vinnare är hanteringen av den ökade mängden data, där nästan alla företag numera kan ses som teknikföretag. Den mängd data som organisationer sitter på är numera en av de viktigaste konkurrensfördelarna.

För att frigöra värdet av detta datakapital ställs vi inför en rad frågeställningar. Var ligger datan, hur hanteras den och inte minst, hur skyddas den? För att just skydda data är inte alltid helt okomplicerat. Med data utspridd över hela världen, på olika plattformar och ibland även i olika moln, kan det vara en komplex och utmanande uppgift. Dessutom har olika dataplattformar blivit specialiserade för att hantera specifika arbetslaster, vilket i sin tur skapar ytterligare fragmentering i en organisations datalandskap.

Till detta kan läggas den massiva tillväxten av data, som ökat med flera hundra procent de senaste åren, samtidigt som många organisationer vill spara den allt längre perioder. Det skapar ett läge där man behöver dataskyddslösningar som täcker in alla komplexiteter. Det är med den här bakgrunden som vi tycker att det är på sin plats att omdefiniera dataskydd.

Det handlar inte längre om att enbart hålla den säker, det handlar också om att säkerställa att den hela tiden är tillgänglig. Det behövs dataskydd som stödjer snabba migreringar, som förenklar regelefterlevnad och som gör det möjligt att långsiktigt kapitalisera på lagrad data. Därför är det inte längre rimligt att se dataskydd som en försäkring – istället bör vi se det som en viktig tjänst som hjälper organisationen att nå affärsmålen.

För att tydliggöra detta tänker vi att dataskydd nu istället blivit datahantering. Vi lever i en tid där mycket data samlas in utan ett förbestämt syfte. Därför är det viktigt att organisationer tydligt definierar hur de använder sig av datahantering för att skaffa, validera, lagra, skydda och processa sin data. För som vi inledde med att säga så utgör rätt data i rätt tid, där de rätta insikterna kan dras från, en viktig konkurrensfördel.

Så hur hittar ni den rätta datahanteringslösningen för er? Vi hjälper er gärna utifrån era förutsättningar. Vi tipsar också gärna om vår  CUBE Conversation för den som är intresserad av att dyka djupare in ämnet.

About the Author: Dell Technologies