Data – företagets nya hårdvaluta

Om vi tittar på de högst värderade företagen idag är det tydligt att väldigt mycket av deras affärsidé – av deras framgångar – bygger på data. För mig är det tydligt att datakapital är en högst gripbar tillgång, på samma sätt som humankapital, monetära tillgångar och fysiska samt immateriella tillgångar.

Det är den insikten som vi på Dell EMC byggt vår strategi: Data är en av företagets viktigaste tillgångar – och att den bara kommer att bli viktigare i framtiden.

Genom åren har företag och organisationer samlat på sig stora mängder data – enligt en del uppskattningar kommer datavolymerna att nå närmare 45 Zettabyte år 2020, och det är en ofantlig mängd information – till exempel har lingvisten och före detta Bell Labs-medarbetaren Mark Liberman räknat ut att allt som någon människa någonsin har sagt, sparat i 16kHz och 16-bitar, skulle uppta omkring 42 Zettabyte. En annan studie beräknar mänsklighetens totala förmåga att lagra information år 2007 till strax under 0,3 Zettabyte.

Men själva lagringsbehovet är bara en del av berättelsen – och en del som kommit att spela en allt mindre roll i takt med att kravställningen blivit tuffare. De flesta leverantörer har lösningar som klarar av att lagra stora datamängder – det som verkligen skiljer agnarna från vetet är hur de klarar trycket av krävande laster, hur skalbara de är och hur enkelt det är att managera och anpassa dem.

För det intressanta är ju inte att man har stora datamängder, det intressanta är vad man gör med sin data, vad som händer när företagen i allt större utsträckning inser att det finns stora värden i den lagrade informationen. Faktum är att de flesta av de teknologier som idag driver på den digitala transformationen utgår från insamling, lagring och bearbetning/analys av stora datamängder; här är det kanske framförallt lösningar inom AI/ML, Big Data och IoT som slagit igenom på bred front.

Ju större datamängder som ska analyseras, desto större blir kraven på lagringslösningarna. Och om analysen dessutom ska gå snabbt och lagringslösningen ska stötta verksamheten i organisering och struktur av data så är det bara att konstatera att den digitala transformationen redan idag ställer helt andra typer av krav på lagringslösningarna.

Omkring 80 procent av all data som skapas idag är ostrukturerad data – information som inte existerar som en del av en databas, det kan vara dokument, video, bilder, mejl och sådant som loggar och systemevents för servrar och nätverk. Hit räknas också data från kundtjänst, callcenter, medarbetarloggar och trafikinformation från hemsidor. Att hålla koll på dessa datamängder, att se till att de är tillgängliga och organiserade så att det går att extrahera data ur dem är en utmaning för alla företag – stora som små.

Här erbjuder vi på Dell EMC lösningar som lyfts fram som marknadsledande av analysföretag som IDC och Gartner. Isilon är marknadens ledande scale-out NAS och ECS den ledande lösningen för objektslagring. Trots att vi är störst så växer vi – både här i Sverige och globalt.

I slutet av sommaren förvärvade vi Data Frameworks – specialister på att organisera och hantera ostrukturerad data, samt styra upp arbetsflöden och produktionsprocesser. De är ett perfekt komplement för oss och vår vision om att skapa en enhetlig och sammanhållen lösning för alla typer av ostrukturerad data – en samlad vy med fullständig och snabb sökbarhet och möjlighet att sömlöst flytta data mellan fil och objekt. De knyter ihop vår nuvarande portfölj på ett utmärkt sätt.

Tiden där lagring framförallt handlade om att stoppa undan saker och säkerställa att de fanns kvar där man la dem är förbi. I takt med att data blir en allt viktigare tillgång för företaget, spelar lagringen idag en nyckelroll för företagets kärnverksamhet.

Den behöver vara skalbar, flexibel och inte alltför krävande att managera – oavsett hur snabbt organisationens behov växer och oavsett hur snabbt de laster som används förändras. Lösningen ska klara av att hantera det på ett ekonomiskt hållbart sätt och erbjuda företaget rätt möjligheter att extrahera det värde som finns i datakapitalet.

Jag är glad och stolt över att kunna konstatera att det är precis där vi befinner oss idag.

Om du vill veta mer om ostrukturerad data, Dell EMC:s Isilon och ECS samt höra våra inbjudna experter dela med sig av sin erfarenhet och sina tips om AI och hur lagringslösningar kommit att bli nyckelspelare i medie- och underhållningsbranschen, är du varmt välkommen till vår Data Capital Workshop på Grand Hôtel i Stockholm den 5/12.

//Niclas Rudslätt, Regional Manager för Isilon på Dell EMC i Sverige

About the Author: Dell Technologies