Del 1: Så blir du redo för molnet

Detta är del 1 av en serie artiklar som förklarar vad som krävs för att skapa en framgångsrik molnstrategi och migrera till ett hybridmoln. Del 2 förklarar hur du på bästa sätt förbereder dig inför molnimplementeringen. Läs del 2 här.

Att flytta hela datamiljön upp i molnet är inte hållbart. Du behöver flera molnlösningar och plattformar som arbetar tillsammans för att skapa så mycket värde som möjligt. Ett hybridmoln gör just detta. Enligt en undersökning genomförd av Forrester på uppdrag av Intel leder en hybrid miljö till bland annat ökad säkerhet, ökad flexibilitet och en mer effektiv kostnadshantering.

Ofta finns det en önskan att flytta din IT-miljö till molnet samtidigt som befintlig infrastruktur behöver service, eller att du märker att den kompetens du har inte längre är tillräcklig. Istället för att öka investeringarna i infrastruktur vill många byta till en modell där du bara betalar för det du faktiskt använder.

Många kunder kommer till oss och säger ”vi ska till molnet”. Det är inte konstigt. De senaste åren har molnutbudet blivit enormt. Det är ett flexibelt sätt att lagra data och köra arbetsbelastningar, men att bara flytta ut hela IT-miljön i ett moln är ingen hållbar driftmodell.

Molnet som driftmodell
Det finns många fördelar med molnet. Det kan vara billigare och det är väldigt snabbt att komma igång. Tidigare trodde man att privata moln skulle försvinna. Man trodde också att företag skulle göra det bra med en enda offentlig molnleverantör.

En relativt ny undersökning från IDC visar dock att väldigt få människor klarar sig med bara ett moln och att fler och fler människor flyttar tillbaka saker till sitt eget datacenter.

Olika typer av data och applikationer innebär att det finns behov av olika lagrings- och databehandlingsplatser, vilket tvingar företag att implementera ett hybridmoln. Det vill säga ett antal olika moln och molntyper – offentliga moln, molntjänster i egna datacenter och i edgemiljö – som fungerar tillsammans.

Med ett hybridmoln kan du migrera data och applikationer mellan ditt eget datacenter och ett offentligt moln efter behov. Data av känslig natur kan lagras lokalt, medan molnet till exempel kan användas för att driva webbsidor och programvara som köps som tjänster.

Full flexibilitet genom multicloud
En infrastruktur med flera moln ger valfrihet, flexibilitet och möjlighet att flytta arbetsbelastningar till den plats som är bäst lämpad för ändamålet. Du undviker också att vara låst till en leverantör.

Affärsmodellen, där du bara betalar för det du använder, kan vara bra. Men vad händer när du börjar spendera mer och mer och mer? Måste du då kompromissa med dina egna krav på frekvent säkerhetskopiering, prestanda och så vidare för att hålla priset nere? Vad händer om du bara använder ett offentligt moln och leverantören anger priserna? Vad händer om det uppstår tekniska problem hos leverantören och du inte har tillgång till dina kritiska applikationer? Med ett hybridmoln har du full kontroll och kan köra applikationerna där det är mest lämpligt.

Nästa steg
Det är mycket som måste tas med i beräkningen vid implementation av en ny IT-miljö. Det kan vara utmanande att få en fullständig bild av servicenivå och kostnader.

Om du vill lyckas med en molnstrategi finns det några steg du måste gå igenom först. Det första steget är att kartlägga din nuvarande infrastruktur och behov. Hur du gör det läser du mer om i del 2.

About the Author: Dell Technologies