Digital transformation en viktig nyckel för framtidens vård och omsorg

Vård och omsorg i Sverige är ett område som står inför enorma utmaningar, med en åldrande befolkning och allt tuffare ekonomiska förutsättningar. Fler ska göra mer, och helst för mindre. För att klara av utmaningarna utan att göra avkall på kvaliteten kommer modern teknik att spela en nyckelroll.

Utgångsläget kan se mörkt ut, men det finns ljuspunkter. Över hela landet har vi sett hur den digitala transformationen lett till verklig förändring och stora vinster för verksamheten. Här på Dell EMC-bloggen har vi tidigare berättat om några av de projekt som gjort att Landstinget i Kalmar klättrat upp till en position som klassledande.

Men den svenska vårdapparaten utgör ett enormt område som dels står inför ett hårt tryck att omfamna den digitala transformationen, att modernisera sina processer och anpassa sig till nya förutsättningar – men samtidigt är det ett område som kanske inte karaktäriseras av snabbrörlighet och korta beslutsvägar.

Den digitala transformationen av vården handlar om allt från att uppdatera enskilda processer till att digitalisera hela områden.

”För specifika lösningar ser vi allt från att man kapar mellanled med manuell hantering i vårdutförandet, med hjälp av applikationer och IT-stöd kan exempelvis ambulanspersonal mata in information om patienter direkt i det system som specialistsjukvården använder”, säger Katarina Kenne, Account Executive, Public Sector, på Dell EMC.

Det som tidigare varit en manuell process, där en individ lämnar över till en annan individ kan nu göras automatiskt – vilket inte bara frigör tid som människor kan använda till andra uppdrag – det säkerställer också en konsekvent kvalitetsnivå. Men digital transformation inom vården handlar också om att förändra och modernisera själva vårdflödet.

”Det gamla sättet, att man ringer och bokar en läkartid och sedan blir undersökt och får information kompletteras i allt större utsträckning av automatiserade processer och alternativa informationsvägar. Det handlar exempelvis om onlineportaler som 1177 och olika tjänster där, det handlar om lösningar för provtagning hemma och sådant som kan underlätta en initial bedömning i kontakt med sjuksköterska”, säger Katarina Kenne.

Det kanske tydligaste exemplet är klamydiatester som numera administreras via självbetjäning på 1177-portalen. En lösning som inneburit markanta resursvinster, då mycket av den manuella administrationen försvunnit.

Men det finns effektivisering och organisationsvinster att hämta av mer teknikspecifika förändringar också, genom att uppdatera den bakomliggande IT-arkitekturen och genom att modernisera den allra mest verksamhetsnära tekniken.

Ett exempel är det projekt med virtualiserade skrivbord som Västra Götalandsregionen just nu jobbar med. De tar helt enkelt bort de ”tjocka klienterna” ute i vården och ersätter dem med virtuella skrivbordsmiljöer där varje läkare eller sjuksköterska helt enkelt loggar in och identifierar sig på närmaste dator och helt enkelt öppnar upp sin session som ser ut exakt som den gjorde när de loggade ut senast. Det är en follow-me desktop som minimerar väntetider och löser problem med att lokalt sparad information inte finns tillgänglig. Till exempel kunde man konstatera att tiden det tar att komma åt patientdata minskade med 75 procent jämfört med den tidigare lösningen.

”De har genomfört ett storskaligt pilotprojekt. Vanligtvis brukar man vara nöjd om man når upp till 50 procents användarnöjdhet. Det här projektet nådde upp till 94 procent och den vanligaste feedbacken var att de absolut inte fick gå tillbaka till hur det en gång var”, säger Daniel Söderström, Account Executive, Public Sector på Dell EMC.

”Besparingar i den här sektorn handlar framförallt om att frigöra tid för vårdpersonalen, varje minut av administration som går att automatisera innebär en ytterligare minut som kan läggas på den verkliga kärnverksamheten. Till exempel beräknar Västra Götalandsregionen att det handlar om så mycket som 10 timmar per vårdgivare per månad – om de rullar ut lösningen till alla vårdanställda motsvarar det 350 000 timmar per månad, eller 2 000 heltidsanställda”, säger Daniel Söderström.

Välkommen till IT i Vården-dagen på Stockholm Waterfront den 11 december! Där kan du bland annat höra mer om hur Dell EMC stöttar vård och omsorg i Sverige och hjälper olika verksamheter att dra nytta av den digitala transformationen.

About the Author: Dell Technologies