Driv ditt företag, inte din infrastruktur

Som vi alla upplevde förra året bygger framgångsrik digital transformation på våra organisationers förmåga till digital anpassning. Detta innebär hur snabbt vi kan anpassa oss till störningar genom att använda digitala lösningar och sedan identifiera möjligheterna i de förändrade förutsättningarna.

Digital transformation handlar inte bara om tekniken, utan hur vi förändrar hela vårt sätt att göra affärer. På nästan alla områden, från lagring och moln till matleveranser har samhället succesivt skiftat till mer tjänstebaserad konsumtion.

Vad vi alltid strävar efter med våra lösningar, från datorer till lagring är att göra vardagen ännu enklare för våra kunder. På så sätt hjälper vi organisationer att främja innovation med våra nya moln- och infrastrukturtjänster.

Flexibilitet och kontroll

As-a-Service infrastruktur accelererar organisationers digitala transformation genom att ge dem rörlighet, smidighet, flexibilitet och kontroll över sin IT. Det gör våra kunder mer digitalt motståndskraftiga och gör att de kan röra sig snabbt trots förändrade marknadsförhållanden och reagera snabbt på oväntade utmaningar.

Användande av as-a-Service-infrastruktur gör också att företagens IT smidigare kan leverera nya upplevelser för kunderna. När teknisk kompetens inte bara används för att helt enkelt ”hålla lamporna på” inom en organisation, utan istället kan fokusera på att driva innovation som differentierar verksamheten möjliggörs tillväxt.

Att ha flexibilitet för att hantera och driva offentliga och privata molnmiljöer är avgörande för att bygga digital motståndskraft. När vi använder as-a-Service infrastruktur skapas flexibiliteten att bygga det moln vi väljer, oavsett om det gäller en privat eller hybrid molnmiljö.

As-a-Service infrastruktur kräver mycket små investeringar initialt, och det låter användare utöka eller minska servicenivåer efter behov. Nu kan vi istället för att investera i infrastruktur och underhåll, kontrollera utgifter och investera pengar i affärsstrategier som driver tillväxt och intäkter.

Sänkt IT-komplexitet

Sammanfattningsvis är fördelarna med as-a-Service att komplexiteten i hanteringen av IT reduceras,  tillgång till molnet skapas överallt och digital transformation främjas. För att vara bättre förberedda på de överraskningar som kommer i framtiden ger vi våra kunder de bästa lösningarna för att hjälpa dem fokusera på innovation som gör skillnad.

Läs mer på www.delltechnologies.com/APEX.

About the Author: Dell Technologies