Fånga värdet i er data

Företagssystem, nätverk och IT-miljöer är numera fulla av data. Samtidigt är vi bara i begynningen när det gäller att fånga in djupare insikter från data och frigöra dess verkliga värde; att skapa konkurrensfördelar genom rätt insamling och utvinning av data.

Som en del av sakernas internet installeras också allt fler intelligenta sensorer runt omkring oss, i fabriker och sjukhus men även mitt i våra städer. Målet är ofta att öka tillgängligheten och säkerheten för människor. Det bidrar till en ytterligare explosion av data som måste hanteras, lagras, skyddas, analyseras och användas.

Allt detta skapar både utmaningar och möjligheter för små-och medelstora företag. Vissa av dem kommer att blomstra och använda all data för att skapa konkurrensfördelar. Andra kommer att bli överrumplade i försöken att samla in, rensa och skydda sin data. På det sättet missar de möjligheterna att skapa innovation och tillväxt i en allt mer konkurrensutsatt värld.

IDC har studerat vilka faktorer det är som gör att vissa företag lyckas och andra inte. Resultatet visar att de företag som moderniserat sin IT-infrastruktur för att omfamna automatisering och datadrivna beslut uppnår en rad fördelar. Bland annat har de i genomsnitt ökat sina intäkter med 34 procent och nått 2x högre lönsamhet. Men de har också nått andra fördelar:

  • 75% nöjdare kunder
  • 12% fler nya kunder
  • 50% ökad kundlojalitet

Det finns ett stort värde i att lära av dessa företag. Ladda gärna ner hela rapporten här

About the Author: Dell Technologies