Female Talent Program – genvägen till min personliga och professionella utveckling

Aldrig under min uppväxt funderade jag på ett jobb, än mindre en karriär inom IT-branschen. Inte ens när jag började min masterutbildning på Stockholms universitet var det något jag planerade inför. Däremot har jag alltid haft en stark drivkraft kring frågor om kvinnligt ledarskap, projektledning och mångfald – vilket för mig då inte var synonymt med IT-branschen.  Men så en dag träffade jag på Dell Technologies vid en karriärmässa universitetet hade anordnat och nu, fyra år senare, jobbar jag på just Dell Technologies som kundansvarig för alla universitet och högskolor i Sverige.

I enlighet med bland annat FN´s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling har dialogen om mångfald på senare tid blivit väldigt aktuell inom alla branscher och inte minst IT-branschen som länge varit en mansdominerad bransch. På Dell Technologies jobbar vi med våra Moonshot Goals för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta och arbeta med den mångfald av kunder och partners vi har, men också den mångfald av strategier och utmaningar som kommit med teknologins utveckling.

Även om vi på Dell Technologies, men också Sverige överlag, har kommit långt i dialogen, finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra – vilket är anledningen till att ett program kallat ”Female Talent Program” startades för första gången i Dell Sverige som jag, tillsammans med fem andra tjejer, blev antagen till.

Programmet pågick under ett helt år och syftade till att utveckla några av Dell Sveriges kvinnliga talanger till att ta nästa steg i sin karriär och våga röra sig mot mer customer facing-roller i IT-branschen. För även om det i dagsläget förs en dialog om och jobbas för, så finns det fortfarande utmaningar som IT-branschen, och många andra branscher fortfarande behöver hantera. En väldigt bra reflektion kring detta läste jag senast i förra veckan när en av programmets executive sponsors, Eva Ekdahl – som driver Karriärpodden, skrev detta inlägg om sina erfarenheter i ämnet de senaste sex åren då hon mött ledare ifrån alla möjliga branscher.

Varför är det så viktigt med initiativ och program som dessa?

Man kan tycka och tro att den här dialogen för med sig förändring per default, men så är det tyvärr inte. Liksom mig, finns det väldigt många tjejer som kanske inte nödvändigtvis aktivt väljer bort en karriär inom IT-branschen, men som däremot inte ser sig själva i branschen eller har en insyn i hur det kan se ut. Därför är det extra viktigt att det finns representation, trygghet och utvecklingsmöjligheter för att det systematiskt ska ske någon förändring.

Talent programmet har fått mig att våga mig ut på obruten mark, att testa, att utmana och att exekvera på ett sätt jag inte ens visste jag var kapabel till. Det har gett mig extremt viktiga verktyg som jag tar med mig framöver i min utveckling och karriär. Nedan är tre av dem:

  1. Personligt Varumärke

Ofta får man höra att affärer görs mellan människor och då mycket av det man gör i en customer facing-roll är att jobba tillsammans med människor, så är vikten av relationsskapandet extra stor. Därför är det väldigt viktigt att man dessutom vet om och jobbar aktivt med sitt personliga varumärke för att kunna skapa starka och stabila relationer med både kunder, partners och kollegor.

  1. Kommunikation- och presentationsteknik

Genom kommunikationsbyrån Snacka Snyggt med Elaine Eksvärd i spetsen, tillsammans med intern utbildning i presentationsteknik, fick jag djupgående utbildning i hur man lär sig förstå sin publik samt presentera sig själv och sitt ämne på ett sätt som är kreativt, strukturerat, relevant och intressant för lyssnaren.

  1. Ta kommando över din individuella utveckling

En stor del i att våga sig ut på obruten mark som kvinna inom IT-branschen handlar också om att man ska kunna planera och förbereda vägen man vill att ens utveckling ska ta. I programmet fick jag stort stöd av vårt Talent Acquisition-team och seniora ledare kring hur jag ska tänka för att underlätta för mig själv i min målplanering och hur jag ska bete mig när det är dags för nästa steg i min karriär. Den absolut största aha-upplevelsen jag tar med mig är att jag själv ansvarar för att saker och ting ska ske i min individuella utveckling – att jag själv skall avsätta tid dedikerad till att aktivt planera och arbeta för mina individuella mål. Exempelvis boka in utvecklingssamtal med inspirerande personer eller bygga en individuell utvecklingsplan.

Female Talent Programmet genomfördes för första gången i Sverige förra året och planeras att starta igång igen inom en snar framtid för fler unga kvinnliga talanger på Dell Technologies, och jag ser fram emot att få följa vilken framgång det kommer generera för de deltagarna.

Farah Chith, Account Manager, Dell Technologies Sverige