IMPACT för kvinnor i Kongo-Kinshasa

I takt med att världshandeln blir allt mer omfattande är det viktigare än någonsin för företag att inte bara se till att ha nöjda kunder, utan att de också noga utvärderar sin roll i samhället – för att säkerställa att deras sammanlagda samhällspåverkan blir positiv. Detta gäller både i företagets omedelbara närhet, där man kan ställa höga krav på exempelvis jämställdhet och goda arbetsförhållanden, men det är precis lika viktigt att hålla koll på mer avlägsna delar av organisationen.

På Dell är vi oerhört stolta över att ha inlett ett samarbete med den kanadensiska hjälporganisationen IMPACT, som gjort stora insatser för att stärka kvinnors möjligheter för självständighet och försörjning i Kongo-Kinshasa. Samarbetet är en del i Dells långtgående engagemang med att såväl stärka kvinnors möjligheter där ojämlikheter finns, som att säkerställa att försörjningskedjorna i produktionen är konfliktfria och bygger på goda arbetsförhållanden för alla.

Att producera modern teknologi kräver att man använder vissa mineraler med specifika egenskaper, som kobolt och guld – nödvändiga beståndsdelar i exempelvis produktionen av moderkort och litium-batterier. Dessa mineraler kan hittas på olika håll i världen, men i just Kongo-Kinshasa finns de i stora mängder. Här har bland annat Amnesty International uppmärksammat att exempelvis vissa smältverk som säljer dessa mineraler utnyttjat den småskaliga gruvnäringen i regionen för att finansiera krigsföring.

Dell har tagit en aktiv roll i en rad initiativ, tillsammans med branschpartners, för att säkerställa att alla steg i leverantörskedjan är fria från sådan aktivitet.  Till exempel var Dell med och grundade Responsible Minerals Initiative år 2008. Tack vare det och andra liknande initiativ har de smältverk som Dell och flera andra företag samarbetar med öppnat upp och blivit mer transparenta.

Förutom att säkerställa att inga skadliga krafter är involverade i försörjningskedjan, investerar Dell i att stärka lokalsamhällen i konfliktdrabbade områden så att tryggheten kan öka med hjälp av ekonomisk stabilitet. Det är här som IMPACT kommer in i bilden.

IMPACT har bland annat varit en av nyckelspelarna bakom avslöjanden om oegentligheter i den problemfyllda diamantindustrin och har nu identifierat kvinnor som särskilt utsatta i Kongo-Kinshasas gruvindustri. Idag arbetar de bland annat på att utbilda kvinnor i den småskaliga gruvnäringen, så att de kan bli ekonomiskt självständiga och bygga upp och utveckla en egen verksamhet. IMPACT har flera heltidsanställda på plats som jobbar med utbildning, och har även lanserat kredit- och spar-programmet AFECCOR (den franskspråkiga förkortningen av Artisanal Mining Women’s Empowerment Credit and Savings project), som stärker kvinnors möjligheter genom att erbjuda ett alternativ till traditionella, informella betalningssystem. Till exempel använder många kvinnor guldet de utvinner som betalmedel för att klara av sina mest basala behov, tack vare AFECCOR har de tillgång till ett system som gör det möjligt för dem att istället sälja sitt guld genom officiella vägar.

I vår allt mer sammankopplade värld är det viktigt att alla företag och individer ser hur de kan maximera sin positiva påverkan. Samarbetet med IMPACT är bara en del i vår Legacy Of Good-plan för 2020, vars syfte är att fokusera vår expertis på en utveckling som ger den största nyttan för planeten och dess människor. Läs mer om Legacy Of Good här

About the Author: Dell Technologies