Innovation, hållbarhet och jämställdhet i centrum på Dell Technologies Forum 2018

Dell Technologies Forum är ett av Sveriges största IT-evenemang och när det gick av stapeln på Annexet i Globen igår samlades drygt 1100 beslutsfattare och IT-ansvariga från företag och organisationer. På plats fick de ta del av Dell Technologies-familjens samlade portfölj av produkter, och tjänster– för att lära sig mer om hur Dell kan bli en klockren samarbetspartner för den egna organisationens digitala transformation.

Evenemanget i Sverige var ett av 70 stopp i 40 länder för Dell Technologies Forum som genomförs tillsammans med sponsorer som Intel och Microsoft.

Årets event inleddes av Stefan Alariksson, vd Dell Sverige, och Robin Khullar, Sverigechef DELL EMC Enterprise,  som inte bara välkomnade besökarna, utan också gav en tydlig bild av hur den digitala transformationen påverkar alla organisationer – och var Dell Technologies kommer in i bilden.

”För en månad sedan hade vi vår grundare Michael Dell på besök i Sverige. Bland annat träffade han flera kunder och då uppstod de här frågorna – som inte i första hand handlar om våra produkter eller tjänster – frågor om hur Dell kan hjälpa dem. Hjälpa dem att bygga smarta städer, eller hjälpa dem att bygga smarta självkörande bilar”, berättade Stefan Alariksson från scen.

Men digital transformation handlar inte bara om att realisera visioner, göra verklighet av planer och med hjälp av teknik undersöka om det går att göra verklighet av de egna drömmarna. Det handlar precis lika mycket om att hänga med i utvecklingen, att hålla konkurrenterna stången och anpassa den egna verksamheten till nya förutsättningar, i en föränderlig omvärld där såväl kunder som medarbetare ställer helt nya typer av krav och har andra förväntningar.

”Vi gjorde nyligen en stor undersökning bland svenska företag som visar att nästan 4 av 10 saknar en konkret digitaliseringsplan och tre fjärdedelar säger sig vara oroliga att inte kunna möta sina kunders behov i framtiden”, berättade Stefan Alariksson.

”25 procent är oroliga över att de inte kommer att klara det och att den egna verksamheten därmed kommer att bli bortglömd. Irrelevant. Det är precis därför vi är här idag.”

Men årets Dell Technologies Forum handlade inte bara om hur Dell Technologies är en partner som kan täcka alla organisationens behov gällande digitalisering, från den underliggande infrastrukturen till de applikationer och lösningar som är allra närmast kunder och medarbetare. Mycket av diskussionerna på scen och under fördjupningsspåren handlade om jämställdhet, hållbarhet och vilket ansvar Dell har som leverantör – samt vilket ansvar kunden har för sina inköp.

Efter Keynote-sessionen hölls en paneldebatt där, bland andra Louise Koch, Corporate Sustainability Director EMEA på Dell, Eva Bennis, Sustainability Director på Volvo Group och Peter Hohrstedt, Sustainability Director på SKL Kommentus gjorde Stefan Alariksson sällskap på scenen. Tillsammans diskuterade de vad företag och organisationer kan – och bör – göra i sitt CSR-arbete.

”Det är den kanske viktigaste frågan vi har, det handlar om vilken typ av arv vi vill lämna för framtida generationer. På Volvo Group har vi en tydlig syn att det inte är något vi ska göra ensamma. Vi behöver både ta hjälp av våra partners, och ta ansvar genom att ställa krav på våra partners. Det gäller inte bara miljöpåverkan på våra produkter, det gäller mer övergripande frågor om samhällsutveckling och individers rättigheter också”, berättade Eva Bennis.

Peter Nohrstedt lyfte fram att samarbete är en nyckel även för kommuner och landsting och att offentlig upphandling fungerar som ett enormt viktigt verktyg för att driva på utvecklingen.

”Det omfattar 20 procent av vår BNP, så det är mycket pengar. Det finns en tydlig policy att alla upphandlingar ska vara hållbara. Men för framtiden ser vi en möjlighet att kunna ge fördelar i upphandlingsprocessen till dem som kan visa att de har kontroll över sin leverantörskedja.”

Panelen enades alla om att CSR redan idag spelar en stor roll ur ett affärsperspektiv, men att ett företags arbete med hållbarhet och sociala frågor är på väg att börja spela väldigt stor roll.

Stefan Alariksson avslutade med att återknyta till en sak han nämnde i inledningen:
”Är man stor och stark måste man vara snäll. Det har Bamse lärt oss. Och vi är stora och starka och vi måste ta ett större ansvar. Vi köper produkter från fler än 250+ tillverkningsplatser i världen, vi har anställda i 170 länder. Hur vi arbetar med hållbarhet och hur vi jobbar för att skapa inkluderande arbetsplatser och bidrar till en mänsklig miljö med sunda värderingar är enormt viktigt för oss.”

About the Author: Dell Technologies