Öka flexibilitet och bekämpa datakomplexitet med as-a-service

Hybridmoln har varit en absolut nödvändighet för alla företag för att få verksamheten att fungera under pandemin. Nu kommer nästa steg i utvecklingen, en effektiv hantering av molnmiljön.

Sanningen är att vi bara har börjat den digitala tidsåldern. Organisationer lägger just nu grunden för en snabbare och mer komplex datamiljö. När Dell Technologies blickar framåt är det tydligt att våra svenska partners kommer spela en avgörande roll i att hjälpa företag utveckla och stärka sin digitala kapacitet.

As-a-service-lösningar är till för att ge företag den förenkling och smidighet som krävs för att hantera framtidens stora mängder data. Att kunna bryta ner datakomplexitet kommer vara viktigt och här är både moln, lagring och flexibla IT-infrastruktur-as-service-lösningar framtidens nycklar. Det kommer att vara våra partners viktigaste uppgift att hjälpa företag att förstå fördelarna med dessa lösningar och ge dem råd utifrån sin kunskap om svenska företags behov.

Zetabyte-eran är snart här

I framtiden kommer data flöda i enorma mängder. Den stora förändringen kommer vara att data inte längre skapas och bearbetas inom företagets egna fyra väggar. Enligt Gartner kommer så mycket som 75 procent av ett företags data att skapas och bearbetas utanför datacentret eller molnet år 2025. Med detta som utgångspunkt råder det ingen tvekan om att företag måste kunna förenkla datahanteringen.

Inför den stora boomen inom edge computing, där IoT-lösningar och tjänster på allvar öppnar upp den uppkopplade 5G-eran, har företagen förberett sig för att kunna hantera de enorma datanätverken. De företag som effektivt kan bearbeta, analysera och överföra data kommer inte bara effektivisera de digitala processerna utan kommer även spara pengar och tid. När komplexiteten växer blir detta avgörande för verksamheten.

Det globala skiftet från covid-19-pandemin till den post-pandemiska boomen är en öppen dörr för våra kanalpartners. När företag börjar blicka framåt behöver de återigen fokusera på innovation – och därmed digital transformation. Här har företag inte råd att bli låsta i en daglig kamp för att hantera data eller hindras av överväldigande komplexitet. De måste vara redo att hantera data i zetabyte-klass och i det hänseendet kommer moln, lagring och flexibla infrastruktur-som-tjänst-lösningar vara ovärderliga.

Gör kunderna redo för framgång

Automatisering som sparar tid, ansträngning och som minskar komplexiteten i hela organisationen, är målet vid val av lösning. Kunder vill ha snabb implementering av rätt datahanteringsverktyg som kan hjälpa dem uppnå det.

Dell Technologies flera as-a-service-lösningar som gör det enklare för företag att använda och hantera data. Här måste Dells partners hjälpa kunder med deras föränderliga behov genom att ge dem flexibilitet och transparens när de bl.a. ska:

  • Välja en datalagringstjänst som levererar lagring när och där de behöver det – och med en transparent prisstruktur och utan dolda avgifter för dataförbrukning. Det ger effektivitet och kostnadsfördelar för den som vill förnya sig.
  • Välja molntjänster som säkerställer snabb hybridmolndistribution så att de kan förnya sig i den takt de behöver.
  • Välja skräddarsydda as-a-service-lösningar som ger flexibilitet i konsumtionen och som kan fungera över en bred teknologiportfölj. För många kommer möjligheten att betala efter konsumtion vara avgörande.

Det är dags att lägga grunden för skalbara och förenklade datahanteringsstrategier som hjälper kunder att ta nästa nästa steg in i datans era. Medan vår värld återuppbyggs efter pandemin måste Dells kanalpartners stå redo med den djupa sektorkunskapen och tekniska expertis som kommer vara nödvändig för att hjälpa svenska företag mot en ljusare och mer innovativ framtid.

Om du vill veta mer om våra as-a-service-lösningar kan du läsa mer här.

About the Author: Dell Technologies