Kalmar visar vägen för digital transformation

De senaste åren har Kalmar seglat upp som ett föredöme gällande digital transformation i  Landstings-Sverige – deras arbete har inte bara gett tydliga resultat i den dagliga verksamheten, det är uppskattat internt och har varit en starkt bidragande orsak till att landstinget har Sveriges mest nöjda patienter och tre av landets bästa sjukhus.

Utvecklingen i Kalmar är ett tydligt exempel på att en framgångsrik digital transformation kan – och bör – handla om mer än teknik, teknologi och vilka nya lösningar som ska implementeras. Det handlar om att få med sig hela verksamheten i förändringsarbetet.

”När jag kom hit hade vi ett tydligt uppdrag – att bygga en robust, säker och tillgänglig miljö för våra plattformar. Då hade IT ingen stark ställning internt och sågs mest som något katten släpat in” säger Örjan Johansson, IT Operations Manager på Landstinget i Kalmar län, halvt på allvar och halvt på skämt.

Han har varit med på hela resan, från de första stapplande stegen för drygt sex år sedan och berättar att det första steget de tog handlade om att bygga upp en tillit internt. Utan organisationens förtroende finns det inte mycket utrymme att komma med förslag, driva igenom förändringar och få möjlighet att påverka.

”Kontinuitet, användbarhet och stabilitet är grunden för vårt arbete, oavsett om vi bygger en ny lösning eller planerar datahallar och annan infrastruktur. Vi nöjer oss inte med 99,9 procents tillgänglighet, vi pratar 100 procent upptid – noll procent oplanerad nedtid”, säger Örjan Johansson.

För att uppnå den typen av stabilitet utan att kontinuitet och användbarhet blir lidande behöver man ha en miljö med så få manageringsplattformar som möjligt, man behöver ha möjligheten att köra långa livscykler och förhållandevis få lösningar. Man behöver, enligt Örjan Johansson, en leverantör som förstår behoven, som inte bara förstår vilka lösningar som ska implementeras utan även har förståelse för vad man levererar utrustning till.

”Förra året och året innan har vi haft 100 procent tillgänglighet på samtliga system. Det är något vi lägger mycket tid och resurser på och något vi i stort sett är ensamma om i Landstingssverige”, säger Örjan Johansson. ”Men vi har också jobbat hårt för att få till en fungerande samverkan med verksamheten, och på att visa nyttan med att digitalisera och transformera. Får man inte med sig medarbetarna, de som ska använda de lösningar vi bygger, så är det meningslöst.”

Till exempel har Landstinget i Kalmar jobbat mycket med digital bildhantering – tidigare skickade man bildmaterial på fysiska lagringsmedel mellan olika avdelningar, idag sköts det genom en gemensam lagringslösning. Det har ökat tillgängligheten och lett till större flexibilitet – värden som i det här fallet innebär kortare hantering och att patienterna kan få svar snabbare.

Man har även tagit fram en egen digital vårdlösning där all information om patienterna finns samlade på ett ställe, i respektive patientjournal. Där finns även lösningar för sådant som videosamtal med vårdgivare och flera former av stöd som förenklar vardagen för läkarna.

Just nu håller man på att föra in datorplattor vid sängen, vid vårdplatsen. Tanken är att man ska föra in vitalparametrar direkt i systemet, istället för att anteckna dem på ett papper. Om man gör det på rätt sätt, och anpassar sin arbetsprocess efter det så kan man spara mycket tid. Enligt Örjan Johansson visade pilot-testerna att varje sköterska kunde spara ungefär en timme per arbetspass.

”IT för oss handlar inte om att få ut en produkt i tid eller att se till att det blir svarta siffror i bokslutet. För oss handlar det om att rädda liv. Det är det vi gör, räddar liv med IT – varje dag”, säger Örjan Johansson.

Dell Technologies ForumAnnexet i Stockholm den 18 oktober kommer Örjan Johansson att stå på scen och berätta mer om hur Landstinget i Kalmar dragit nytta av sitt digitaliseringsarbete.

Läs mer och anmäl dig här.

About the Author: Dell Technologies