Månen, målen och jämställdhet

Det finns ett gammalt talesätt som lyder ”Sikta på månen, missar du så är du ändå på väg mot stjärnorna”, men det är långt ifrån resan som är målet när Dell Technologies satt företagets så kallade ”moonshot goals”. Här handlar det i stället om konkreta resultat utifrån en tydlig tidsplan. Joanna Randler på Dell Technologies delar med sig erfarenheter från arbetet med målen i Sverige.

År 2030 ska 50 procent av företagets medarbetare vara kvinnor och 40 procent av medarbetare i ledande positioner vara kvinnor. Målet är att sammansättningen av medarbetare bättre ska återspegla hur samhället ser ut. Idag är var fjärde anställd i IT-branschen en kvinna. Det handlar också om att uppmärksamma lönsamhetsaspekten – internationell forskning i 91 länder visar att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen har högre lönsamhet än andra företag.

”Det är ett kaxigt mål och innebär att vi har ett marathon framför oss,” säger Joanna Randler, nordisk kanalmarknadschef på Dell Technologies. ”Vi har nio år på oss och därför har vi brutit ner det i flera strategiska initiativ och etapper”.

Mer än teknik

Som ett av världens största IT-företag vill Dell tjäna både människa och miljö genom att bidra till en hållbar utveckling som också skapar stolthet hos medarbetarna. Företaget ser att man har en unik möjlighet att driva mänsklig utveckling via teknik, men har samtidigt en nykter syn på vad tekniken kan förändra.

”Vi är tech-optimister och tror starkt på teknikens potential att lösa utmaningar,” säger Joanna Randler. ”Men vi inser också att vi behöver jobba med andra verktyg och jobba brett för att nå våra jämställdhetsmål.”

Företaget jobbar mycket konkret på flera olika plan för att nå målen. Det innebär bland annat att man har olika resursgrupper bland medarbetarna men också exempelvis projekt initierade av ledningsgruppen, som Female Leadership Program. Dessutom satsar företaget mycket på kampanjer och att synas i sammanhang för att nå ut till nya talanger som kan bidra positivt till jämställdheten.

”Vi jobbar också aktivt med våra befintliga medarbetare som vi vill fånga upp via olika talangutvecklingsprogram,” säger Joanna Randler. ”Det kan exempelvis handla om kvinnor som tidigare haft interna roller där vi erbjuder utvecklingsmöjligheter som innebär att man i ny rollbefattning arbetar mer ute, nära kund.”

Från utsatt till insatt

För att fånga upp människor tidigt i livet har Dell Technologies också startat utbildningsprojekt riktat mot unga tjejer mellan 12-18 år som bor i utsatta områden. Dells bidrag är att skänka ett större antal datorer, som möjliggör utbildning för exempelvis grunder i kodning.

”Projekt likt detta är viktiga för att fånga upp tjejer tidigt i livet och väcka ett intresse för IT och teknik,” säger Joanna Randler. ”Det är viktigt för oss att kombinera långsiktiga insatser med aktiviteter som kan göra skillnad här och nu.”

Dell Technologies arbetar också på branschnivå tillsammans med partners via sitt forum Women in Technology. Det är ett Dell initiativ som numera finns i flera länder där både kvinnor och män bjuds in till nätverk som inspirerar och delar erfarenheter för att öka intresset för branschen hos kvinnor.

”Vi har en mycket aktiv agenda och ett starkt team hos oss som jobbar med dessa frågor, med starkt stöd från VD,” säger Joanna Randler. ”Vi jobbar också metodiskt där vi tydligt mäter det vi gör och utvärderar vilka resultat vi når.”

Stöttande kultur

Företaget arbetar också aktivt med att erbjuda medarbetare rätt förutsättningar för att kunna balansera privatliv och arbetsliv. Det innebär exempelvis att tidiga morgonmöten undviks, för att underlätta att lämna barn på förskola och att möten som sker i andra länder inte sker tidigt på morgonen för att undvika extra resdagar borta från familj eller vänner.

”Vi har också riktade insatser mot seniora medarbetare där vi erbjuder olika typer av ledarskaps- och utvecklingsprogram,” säger Joanna Randler. ”Jag deltar exempelvis i programmet Release Female Potential som är ett 9-månadersprogram fokuserat på personligt och yrkesmässigt växande.”

Trots alla insatser och offensiva mål är man ödmjuka på företaget att man inte själva kommer kunna förändra allt, och att alla goda krafter behöver samlas.

”Det är på sin plats att vara ödmjuk, vi har gjort långt ifrån tillräckligt och det är inte bara en utmaning i vårt företag, det berör hela branschen i alla delar av världen,” säger Joanna Randler. ”Med det sagt så har vi en stark position att agera utifrån och vi siktar nu på målen samtidigt som vi står stadigt på jorden och är realistiska.”