Mer data, fler moln och högre krav på IT-lösningar – välkommen till 2019

Det har inte varit brist på innovationer de senaste åren – ta bara artificiell intelligens, maskininlärning, 5G, moln, blockkedjor, och utvecklingen inom förstärkt och virtuell verklighet. Det är onekligen en spännande tid för oss teknikentusiaster, men frågan är – vad betyder dessa innovationer för våra kunder och hur förbereder vi dem så att de kan dra nytta av dem på riktigt? Det korta svaret är att digital transformation är avgörande för en organisation som vill utvinna värde ur den enorma mängd data som numera finns inom alla organisationer, såväl stora som små.

2019 har bara precis hunnit börja och om du är som jag så är du också otroligt nyfiken på vad kommande 12 månader kommer att föra med sig i teknikväg. Här är några av mina spaningar.

Explosionen av data kräver multi cloud – och förändrar det moderna datacentret

Ökade datamängder i nätverkets ytterkanter och ett växande behov av kraftfulla och skalbara lösningar betyder bara en sak: Datacentret är på god väg att bli distribuerat – hybrid- och multi cloud-modeller kommer att utvecklas ytterligare så att det alltid finns en molnbaserad lösning på de behov som uppkommer. Förflyttningen utåt i nätverkets ytterkanter kommer att stötta analys och datahantering utanför nätverkets kärna, som en förlängning av on-premise-lösningar. En kombination av publika, privata och hybrida moln kommer att bli standard. Multi cloud-lösningarna kommer att distribueras brett, från enorma datacenter till dedikerade, optimerade datacenter och till moln i nätverkets ytterkanter, där databehandling sker på intelligenta klienter i realtid.

Artificiell intelligens och maskininlärning kommer att leda till den största produktivitetsökningen vi sett på flera år – både för människor och maskiner

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kommer att förändra och förbättra användarupplevelsen genom att göra den mindre komplex. Gränsen för vilka uppgifter som utförs av människor och vilka uppgifter som utförs av maskiner kommer att förflyttas, allt fler uppgifter som kräver någon form av intelligens kommer att hanteras av maskiner. Med hjälp av den ökade mängden data kommer AI- och ML-teknologier att förbättra effektivitet och hjälpa organisationer utvinna värdefulla insikter. PC:s kommer att kunna förutse energikonsumtion baserat på användarmönster, och applikationer kommer även fortsättningsvis att bli bättre på att lära sig vad användaren vill ha och på så sätt leverera mer personanpassade upplevelser. Storskaliga system kommer också att använda AI och ML för att driva automation. Det kommer att bli enklare att omvandla data till insikter och fatta strategiska beslut baserade på dessa insikter, när vi utvecklas från peta-scale till exa-scale och vidare till zeta-scale. Gartner räknar med att AI under 2021 kommer att generera 2,9 biljoner dollar i affärsvärde och 6,2 miljarder timmar i effektiv arbetskraft.

5G kommer att öka hastigheten på data, webb-appar och påskynda skiftet till mjukvarudefinierad IT

5G är inkluderat i många spaningar för 2019, men en mindre uppenbar insikt är att 5G gör behovet av mjukvarudefinierade IT-strategier större än någonsin. 5G kräver mjukvarudefinierade nätverk och nya, distribuerade miljöer för beräkningskraft. Dessa behöver stöttas av fullskaliga mjukvarudefinierade datacenter för att det ska gå att säkerställa att all data rör sig med tillräcklig hastighet och skalbarhet. Samtidigt måste denna data hanteras, analyseras, lagras och skyddas. Organisationer behöver därför möjlighet att enkelt kunna hantera en 5G-infrastruktur och snabbt applicera nya mjukvarukoder och API:er efter behov. Automation och intelligens kommer att vara kritiskt och det är här som mjukvarudefinierade lösningar, med skalbar NVMe och SD-WAN, är överlägsna.

Dessutom kommer de korta fördröjningar och den höga bandbredd som 5G innebär att föra med sig mer kraftfulla visuella upplevelser i AR, VR, gaming, appar och IoT. Detta kommer också att driva en ökad efterfrågan på innehåll. Vi kommer att få se en gradvis förflyttning till progressiva webb-appar som är såväl operativsystems- som enhetsagnostiska, vilket möjliggör högupplösta upplevelser till fler personer, på fler platser.

AR och VR kommer att underlätta lärande och kreativitet på arbetsplatsen

Under 2018 har stora framsteg inom AR och VR gjorts och som ett resultat ser vi en ökad användning av dessa teknologier på arbetsplatser under 2019. Utbildningsmöjligheter och tillgång till data i realtid kommer inte bara fylla gap i vissa branscher utan också ge anställda bättre möjlighet att arbeta på distans. Dessutom kommer anställda ha möjlighet att samlas och samarbeta i virtuella miljöer.

De främsta framstegen inom AR och VR rör dock inte användargränssnittet, utan utvecklingen av datacenter och molninfrastruktur som ger det bränsle till data, processorkapacitet och prestanda som behövs för att göra AR och VR till uppslukande upplevelser på riktigt. Detta kommer innebära ett skifte i hur vi ser på AR och VR – från dagens bild av det som helt fristående upplevelser, till integrerade miljöer som tack vare kraftfulla datacenter kan användas för att presentera information samlat av avancerade AI-lösningar.

Samarbete bortom mötesinbjudningar

Samtidigt som många arbetsgivare sedan länge har gått från nio till fem, så är det fortfarande kalenderbokningen som avgör var och när vi ses. Detta håller dock på att ändras, då vi numera har möjlighet att snabbt kontakta en kollega i ett annat land via samarbetsverktyg. Under 2019 kommer detta utvecklas ytterligare och fler företag kommer att implementera webb-baserade samarbetsverktyg och dra nytta av framsteg inom Wi-Fi-uppkopplingar och datakraft för att få mer gjort.

Blockkedjor kommer att skapa en kedjereaktion

Blockkedjor fortsätter att vara heta i IT-branschen och organisationer undersöker hur de kan dra nytta av denna teknik i sin verksamhet. Många kommer att fortsätta utvärdera om det är av värde att implementera blockkedjor och om det kommer att göra leverantörskedjan och finansiella transaktioner säkrare. Det krävs också förståelse för om organisationen har den rätta infrastrukturen, de rätta systemen och tjänsterna att stötta blockkedjorna med. Allt fler börjar förstå att distribuerade liggare är ett användbart verktyg i de fall då förtroende och oförändrad data är kritiskt. Detta kommer att resultera i att tekniken blir mer användbar.

Det är ingen tvekan om att 2019 blir ett spännande år för teknikentusiaster och konsumenter då vi tar klivet in i data-eran!

About the Author: Dell Technologies